Swinging är en sexuell livsstil. De som utövar den kallas för swingers, och det innebär att man deltar i sexuella aktiviteter där fler än två parter är inblandade. Många förknippar termen swingers med partnerbyte eller hustrubyte, det vill säga att två etablerade par (gifta eller inte) har sex med varandras partners, men detta är bara en av de aktiviteter som kan förekomma inom ramen för livsstilen swinging. Andra exempel på aktiviteter man kan ägna sig åt är exhibitionism (att låta andra se på när man ägnar sig åt sexuella aktiviteter), voyeurism (att se på när andra ägnar sig åt sexuella aktiviteter), gruppsex (sexuella aktiviteter med fler än två personer involverade) och soft swinging (vilket bland annat kan involvera kyssar, smekningar och oralsex). Det finns även flera subgrupper inom swinging, till exempel dogging (som innebär att man har sex utomhus eller i bilar inför okända människor) och cuckolding (som betyder att den ena partnern i ett förhållande har andra älskare och att den andra partnern vet om det och njuter av det).swing-731489_1280

Anledningarna till att man sysslar med swinging kan vara flera. Många anger att de gör det för att skapa variation i ett annars konventionellt sexliv, eller helt enkelt för att de är nyfikna. Om man har en sådan önskan om variation och nyfikenhet använder man säkerligen sexleksaker i sitt sexuella umgänge. Vill man hitta nya sexleksaker att prova kan man gå in på Vuxen.se. Andra anledningar till att man håller på med swinging kan vara att man vill ha bättre sex eller ha sex oftare. Vissa par ser swinging som ett hälsosamt sätt att få utlopp för olika fantasier och känslor, och anser att det stärker deras förhållande. Återigen andra ser helt enkelt swinging som en social fritidssysselsättning.

Swinging idag kan ske i en rad olika sammanhang. Det kan vara en spontan sexuell aktivitet som sker efter en informell tillställning bland vänner eller planerade, officiella träffar på en swingerklubb. Swingingevenemang kan också organiseras på exempelvis hotell och kryssningsskepp. Dessutom finns det numera en mängd sociala nätverk och hemsidor specifikt för swingers, som har hundratusentals medlemmar. Swinging blir med andra ord en allt mer allmänt känd livsstil, och en allt mindre ”alternativ” livsstil.

Taggar: ,