Det brukar skämtsamt sägas att det finns lika många livsstilar som det finns människor. Det är förstås en överdrift, men det ligger lite sanning i det. Faktum är att alla människor tycks ha sin egen version av vad det innebär att leva ett lyckligt liv – och tur är väl det eftersom det bidrar till en mångfald av olika vägval. En livsstil som har varit populär under en längre tid är livet utan överdriven konsumtion. Förespråkarna menar att en konsumtionsfri livsstil har många fördelar för både en själv och planeten som helhet. Många menar också att den har stora nackdelar, men klart är att den har vunnit många anhängare genom åren.

 

Att leva ett liv strikt utan konsumtion är svårt i dagens samhälle. Det kräver en självförsörjning som påminner om forna tiders bondesamhällen – och även då hände det att de bytte varor med andra. Som en förespråkare av en konsumtionsfri livsstil är det dock inte nödvändigt att vara emot all konsumtion. Vissa menar att det är okej att köpa mat och kläder medan andra drar gränsen vid lyxartiklar. Tydligt är att de flesta menar att det är dags att skära ner på konsumtionen av onödiga produkter eftersom det har stora effekter på planetens resurser. Att ständigt framställa nya varor tär på ekosystemet och gör att planeten riskerar att bli obeboelig.

Woman relaxing on beach

 

Ett annat argument som brukar användas av anhängare av minskad konsumtion är att det inte leder till någon långvarig lycka. Medan shopping kan ge en kortvarig kick ger det inte välbefinnande i längden, menar kritikerna. Huruvida den mänskliga psykologin fungerar på det sättet är inte klarlagt och många menar fortfarande att konsumtion kan vara en välbehövlig krydda i en människas liv. Dessutom hävdar många kritiker av den konsumtionsfria livsstilen att den i förlängningen skulle leda till en havererad ekonomi eftersom varor och tjänster inte längre skulle utbytas lika flitigt.

 

I dagens samhälle har konsumtionsfriheten fått en undanskymd roll, men det har blivit allt vanligare att byta ut prylarna mot en upplevelse som exempelvis en resa. Om du behöver pengar till en upplevelse utöver det vanliga kan du gå in på brixo.se.