I alla tider har människor velat vara förberedda på vad som komma skall. Oavsett var man slår ned i historien så har det varit nödvändigt att vara förberedd på en eventuell katastrof. Att ha en välfylld jordkällare om skörden skulle gå dåligt, att ha en reservgenerator om strömmen försvinner eller rentav ha en bombsäker bunker om kriget kommer. Är det galenskap eller sunt förnuft? Man kan enkelt argumentera för att det alltid är bra att vara förberedd på vad som helst. Frågan som många ställer sig dock, är om den moderna prepper-rörelsen bygger på paranoia eller välgrundad rädsla.

Oroligheter skapar preppers

Prepper-rörelsen har länge varit stor i USA. Där finns även de mest extrema anhängarna. Vissa har stora underjordiska bunkrar proppfulla med konserver, vapen, gasmasker och annan skyddsutrustning, som kan bli nödvändig ifall krig eller katastrof bryter ut. Länge har världens preppers blivit anklagade för att vara paranoida och verklighetsfrånvända. Bör man oroa sig över saker som inte hänt ännu eller skapar det bara mer rädsla? de som är med i preppersrörelsen är alltid beredda på katastrofer av olika slag. De ser till att ha en trygg tillflyktsort i takt med att oroligheterna i världen tycks öka. Många preppers är övertygade om att de skulle klara sig bäst, ifall det kommer en naturkatastrof eller ett militärt angrepp.

Preppers världen över

Prepper-rörelsen har sträckt sig långt bortom USA:s gränser. I dag kan man hitta preppers i världens alla länder, och Sverige är inget undantag. I Sverige är anhängarna ofta mer fokuserade på att kunna överleva så länge som möjligt med hjälp av förnödenheter som ficklampor, stearinljus och mat med lång hållbarhet. I USA har tonvikt legat mycket på att vara förberedd med vapen. Möjligen för att de bedömer risken för krig större än vad vi gör här i Sverige. Men oavsett vilken katastrof som kan tänkas inträffa så är det en sak som är säker. Den som är bäst förberedd kommer att klara sig längst. Vågar du chansa och stå utan burkravioli och bunker om olyckan slår till?